St. Interparochiële Schola Cantorum Arnhem e.o.

* Mededelingen

Afscheid Pater Vervooren

Aan de begunstigers van en belangstellenden van de Latijnse Heilige Missen in Velp.

Beste mensen,

Tot onze spijt moeten we mededelen dat pater Vervooren ons heeft laten weten dat hij door persoonlijke omstandigheden per 18 december niet meer in de gelegenheid is om de Latijnse H.Missen in Velp te celebreren. Pater Vervooren is als hoofdcelebrant zo’n 19 jaar aan ons verbonden geweest voor het liturgisch en persoonlijk pastoraat.

Hij heeft door zijn werkzaamheden met velen van ons een persoonlijke band opgebouwd. Denk aan de vele dopen, huwelijken, begrafenissen etc.. die hij heeft verzorgd. En dat met grote inzet en betrokkenheid. Helaas komt aan deze periode een eind. Wij zijn pater Vervooren dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft gedaan en betekend. 

We hopen de Latijnse H.Missen in Velp nog lang voort te kunnen zetten. De beschikbaarheid van priesters is niet erg groot (meer), maar we hebben goede hoop dat een of meerdere priesters gevonden zullen worden die met regelmaat voor zullen gaan in de H.Mis.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Schola,
Eduard Filusch, secretaris