Hij heeft door zijn werkzaamheden met velen van ons een persoonlijke band opgebouwd. Denk aan de vele dopen, huwelijken, begrafenissen etc.. die hij heeft verzorgd. En dat met grote inzet en betrokkenheid. Helaas komt aan deze periode een eind. Wij zijn pater Vervooren dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft gedaan en betekend. 

We hopen de Latijnse H.Missen in Velp nog lang voort te kunnen zetten. De beschikbaarheid van priesters is niet erg groot (meer), maar we hebben goede hoop dat een of meerdere priesters gevonden zullen worden die met regelmaat voor zullen gaan in de H.Mis.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Schola,
Eduard Filusch, secretaris