Naast de Latijnse H. Mis zingen we op de eerste zondag van de maand in de St. Martinuskerk te Arnhem in een zogenaamde B-Mis met pastoor Zweers als celebrant. U vindt als bijlage toegevoegd het rooster met de vieringen vanaf 1 april voor de rest van dit jaar. 

Het is het bestuur gelukt om voor dit jaar 2 priesters te vinden die voor kunnen gaan in de geplande H. Missen van de rest van dit jaar. Het gaat om pater Gé Pieterse en pastoor Jos Geelen. Het bestuur van de Stichting is hen hiervoor zeer dankbaar.

Ik wil u nog vragen of u uw emailadres aan ons zou willen doorgeven als u dat nog niet hebt gedaan. u kunt het emailadres mailen naar efilusch@yahoo.com. Dit om te besparen op de bezorgkosten voor post en om u tussentijds snel te kunnen informeren over relevante zaken. U kunt verder informatie vinden op onze website: www.latijnsemis.nl

Ik raad u aan om deze website regelmatig te raadplegen. Mocht u vragen hebben dan kunt u mij altijd bellen!

Tot slot wil ik u namens het bestuur hartelijk danken voor uw steun in de vorm van het bezoeken van de H. Mis en de veelal gulle giften en steunbetuigingen die we hebben mogen ontvangen!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Schola,

Eduard Filusch, secretaris.