Om de toekomst van de schola en de doelstellingen in de toekomst te borgen is de schola ondergebracht in een stichting.
De tenaamstelling is vanaf heden: Stichting Interparochiële Schola Cantorum Arnhem en Omstreken.

p/a: De Schoren 17, 6581 DK  Malden
Kamer van Koophandel: 60494603

Bankrekeningnummer: NL 46 INGB 0006563667
ANBI RSIN: 853935221

 

Aan de stichting is de ANBI status toegekend door de Belastingdienst. Uw gift(en) op ons bankrekeningnummer zijn daardoor fiscaal aftrekbaar.
 

 

U kunt hier het uittreksel uit het register van de Kamer van koophandel inzien en of downloaden.
{phocadownload view=filepreviewlink|id=3|previewwidth=640|previewheight=480}