Om de toekomst van de schola en de doelstellingen in de toekomst te borgen is de schola ondergebracht in een stichting.
De tenaamstelling is vanaf heden: Stichting Interparochiële Schola Cantorum Arnhem en Omstreken.

p/a: Thomas a Kempisstraat 15, 7412EK Deventer
Kamer van Koophandel: 60494603
Bankrekeningnummer:
 NL 46 INGB 0006563667
 

Aan de stichting is de ANBI status toegekend door de Belastingdienst. Uw gift(en) op ons bankrekeningnummer zijn daardoor fiscaal aftrekbaar.
 

 

U kunt hier het uittreksel uit het register van de Kamer van koophandel inzien en of downloaden.