Deventer, 06 april 2018

Aan de begunstigers en belangstellenden van de Latijnse Heilige Missen in Velp.

Beste mensen,

Graag wil ik u namens het bestuur van de Stichting informeren dat er voor dit jaar een oplossing is gevonden om voor de rest van dit jaar de Latijnse Heilige Missen 2 keer per maand te kunnen blijven vieren in de Onze Lieve Vrouwe Visititatie te Velp. Dat zal zoals u al gewend bent steeds op de tweede en laatste zondag van de maand zijn en op de zondagen van de hoogfeesten. Nota Bene, in de zomermaanden juli en augustus wijken wij hiervan af! In die maanden wordt alleen op de tweede zondag van juli en de laatste zondag van augustus een Latijnse H. Mis gevierd in Velp!

Aan de begunstigers van en belangstellenden van de Latijnse Heilige Missen in Velp.

Beste mensen,

Tot onze spijt moeten we mededelen dat pater Vervooren ons heeft laten weten dat hij door persoonlijke omstandigheden per 18 december niet meer in de gelegenheid is om de Latijnse H.Missen in Velp te celebreren. Pater Vervooren is als hoofdcelebrant zo’n 19 jaar aan ons verbonden geweest voor het liturgisch en persoonlijk pastoraat.

Bij gelegeheid van het 50 jarig jubileum van de Schola is er artikel verschenen in het Katholiek Nieuwsblad: