Door de omstandigheden met COVID-19 is de inzet van de interparochiële schola cantorum veranderd zoals u weet. Na aanvankelijk slechts op de hoogfeesten gezongen te hebben kunnen we nu weer op een frequentere basis bijdragen aan de liturgie. De belangrijkste wijziging is dat de mis in Velp om 9:45 start, dit is het tijdstip van de parochiemis. Daarnaast kan de 2e zondag helaas geen doorgang vinden met uitzondering van 13 december.

Voor de komende maanden zie

Bij gelegeheid van het 50 jarig jubileum van de Schola is er artikel verschenen in het Katholiek Nieuwsblad:

{phocadownload view=filepreviewlink|id=9|previewwidth=640|previewheight=480}