Bij gelegeheid van het 50 jarig jubileum van de Schola is er artikel verschenen in het Katholiek Nieuwsblad: