Ter bestrijding van de kosten die wij ditmaal extra hebben moeten maken nodigen wij u van harte uit deel te nemen aan de "digitale collecte" middels een bijdrage op IBAN: NL 46 INGB 0006563667 o.v.v: Digitale collecte Pinksteren. Heel hartelijk dank!!

Ter bestrijding van de kosten die wij ditmaal extra hebben moeten maken nodigen wij u van harte uit deel te nemen aan de "digitale collecte" middels een bijdrage op IBAN: NL 46 INGB 0006563667 o.v.v: Digitale collecte Pasen. Heel hartelijk dank!!