DE GENADE VAN DE ONTMOETING:  BIDDEN OP VOORSPRAAK VAN MARIA
 

'Wie met aandacht groet, ontmoet...' Na de eucharistievieringen in de Christus- Koningkapel te Schaarsbergen wordt er een groet aan Maria gezongen. Dat is vaak het Salve Regina, in  eenvoudige of plechtige toonzetting. Zo gaat de aandacht in de liturgie even wat meer nadrukkelijk naar de Moeder Gods als Voorspreekster voor allen die in nood zijn. In de eucharistische gebeden wordt haar naam genoemd. De mogelijkheden om samen Mariafeesten te vieren zijn voor onze  ‘kapelgemeenschap’ beperkt. Zo passeert dus het feest van Maria Tenhemelopneming, wanneer gevierd wordt dat het 'ontslapen' van de Moeder Gods als een ontwaken is in het Paradijs, een vreugdevol perspectief vanuit het geloof in het Pasen van haar Zoon. Maar de liturgische roep om haar voorspraak als hemelse Koningin (Regina) klinkt door in de Maria-Antifonen. De beschouwing van de twintig geloofsgeheimen in het gebed van de Rozenkransis voor velen inspirerend en rustgevend. Het verlangen naar ontmoeting met de Eeuwige in het hier-en-nu, als een genade vanuit het geloof, lijkt aanwezig te zijn in de vele liturgische gedachtenissen rond 'verschijningen' van Maria als 'Onze Lieve Vrouw', bijvoorbeeld in het bedevaartsoord Lourdes. Persoonlijke gebedservaringen op een bepaalde (geografische) plaats kunnen blijkbaar een wereldwijde aantrekkingskracht voortbrengen, die anderen tot pelgrims doet worden, hopend op genezing en troost. Zo staat er in Den Bosch het beeld van de 'Zoete Moeder'. Maria is de Troosteres van de bedroefden. En dit alles komt als het ware samen in het Ave Maria, de groet van de engel aan haar die als de Moeder Gods de levensweg van haar Zoon van het begin tot en met het einde (‘Vrouw, zie daar uw zoon’) zal meemaken. Inmiddels is er in de toren van de kapel een kleine luidklok, waarmee voor de aanvang van de eucharistieviering ook het Angelus geluid kan worden. Maria is in zekere zin de personificatie van de Nabijheid Gods in haar moeder-zijn. Zij is de voorspraak geworden van de gelovigen, omdat herkend is dat zij wéét wat het is compassie te hebben met haar eigen kind, dat onvermijdelijk lijden en kruis moet ondergaan. Misschien is dat wel één van de diepste wortels van de zieletroost die gezocht wordt in het gebed tot haar, de gezegende onder de vrouwen. Moge er dan op voorspraak van Maria zegen rusten op ons samenzijn in 2015 in de Christus-Koningkapel. Met een groet aan u allen,


 

pater dr Frans Vervooren ocd