De data zijn helaas niet vastgelegd, maar in willekeurige volgorde opgesomd heeft het koor de H.Mis gezongen in de basiliek van de H. Kruisverheffing te Raalte, in de St. Martinuskerk te Zutphen, de St. Martinuskerk in Gendringen, de St. Willibrordkerk te Arnhem, de St. Martinuskerk in Gennep, de St. Catharinakerk in Den Bosch, de St. Petruskerk te Vugt, de St. Martinuskerk te Elten (Duitsland), de St. Martinuskerk in Oud Zevenaar, de St. Antonius Abt kerk te Loo bij Duiven, de kerk van Maria Onbevlekte Ontvangenis te Heteren, de Verrijzeniskerk te Arnhem en de St. Lucaskerk in Elden. Daarnaast heeft het koor diverse malen de vespers gezongen o.a. in de kerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis in Arnhem, de St. Martinuskerk te Arnhem, de St. Walburgisbasiliek te Arnhem en in de kapel van St. Agatha. Ook heeft het koor meerdere keren de uitvaartmis gezongen, o.a. in de kerk van Onze Lieve Vrouw Visitatie te Velp (Gld), de St. Nicolaaskerk te Arnhem, de H. Geestkerk te Arnhem, de H. Hartkerk te Arnhem en tijdens Allerzielen op de begraafplaats Moscowa te Arnhem. Ook heeft het koor enkele keren de huwelijksmis gezongen, o.a. in Zuid-Limburg, in de voormalige kapel van de paters van de H. Geest te Arnhem en in de St.Eusebiuskerk te Arnhem.

 

Buiten de vele bezoeken aan kerken in de regio en daarbuiten heeft het koor op uitnodiging van het Pauselijk instituut voor de gewijde muziek te Rome (Pontificio Istituto di Musica Sacra) daar een bezoek gebracht in mei/juni 1989. Bij deze gelegenheid heeft het koor enkele malen de vespers gezongen en de H.Mis.

Op het feest van Christus Koning in 2006 heeft het koor zijn veertig jarig bestaan gevierd. De hoofdcelebrant daarbij was monseigneur Bär. Bij deze gelegenheid heeft de voorzitter van de St. Eusebius Academie de onderscheiding van commandeur in de orde van St. Gregorius de Grote aangevraagd voor de dirigent, de heer Jan Boogaarts, vanwege zijn vele werk voor de kerkmuziek gedurende vijftig jaar. Deze onderscheiding is aan hem toegekend en uitgereikt door kardinaal Simonis na afloop van een feestelijke heilige Mis in de St. Catharinakathedraal te Utrecht op 3 februari 2007.

Buiten beide genoemde bisschoppen hebben ook de vroegere aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Alfrink (in de St. Walburgisbasiliek) en de bisschop van Haarlem, monseigneur Punt (in de kapel van Christus Koning) een heilige Mis opgedragen waarbij de Arnhemse Schola de Gregoriaanse zang verzorgde. Bij al deze gelegenheden werd door de bisschoppen steeds benadrukt dat de activiteiten van de Arnhemse Schola door hen belangrijk werden en worden gevonden. Zij hebben het koor telkenmale gevraagd zijn activiteiten voort te blijven zetten.